Ombyggnation av en Gammal lada från 1852 till Privatperson, Södertälje, 2012