Rivning av Betong. Gjutning av ny Platta till Privatperson i Södertälje