Takskottning och Snöröjning på Skogskyrkågården och Nya Krematoriet, Sköndal, 2012