Stenläggning till Privatperson, sommarn 2013 i Talby, Södertälje